Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки є одним з настаріших в Академії, він був створений на базі факультету радіо Одеського інституту інженерів зв’язку.

Він декілька разів реструктуризовувався: в 2005 році з факультету радіозв’язку, радіомовлення та телебачення в Навчально-науковий інститут радіо, телебачення, електроніки (ННІРТЕ), а у квітні 2015 року в Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки (ННІ РТтаІБ) у зв’язку з розширенням підготовки фахівців і збільшенням кількості студентів та аспірантів у галузі знань “Інформаційна безпека”.

Така реструктуризація провідного академічного підрозділу зумовлена розширенням та поглибленням спеціалізованої освітньої та наукової діяльності, розпочатої понад 75 років тому.Vasiliy   Vasiliy 288x300

Директором інституту у січні 2013р. було обрано доктора технічних наук, професор, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Васіліу Євгена Вікторовича.

Положення про ННІ РТ та ІБ

Положення про Вчену Раду ННІ РТ та ІБ

СКЛАД РАДИ ННІ РТ ТА ІБ НА 2014/2015 НАВЧ. РІК

На сегодняшний день навчальний процес в ННІ РТтаІБ забезпечують понад 70 викладачів, з яких 15 докторів наук, професорів та 46 кандидатів наук, доцентів. Показово, що переважна більшість викладачів зі спеціальних дисциплін – це випускники ННІ РТта ІБ.

На сьогодні в ННІ РТ та ІБ  на денній формі навчається близько 150 студентів за напрямом “Радіотехніка” та спеціальностями “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення” і “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”, та понад 200 студентів за напрямами “Системи технічного захисту інформації”, “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” та спеціальністю “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”.

Навчання проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”, відповідно до запровадженої в Україні ступеневої системи освіти.

Колектив викладачів ННІ РТ та ІБ вирізняється якісним рівнем актуальних та продуктивних знань, що доповнюються відповідно до стрімкого розвитку сучасних технологій. У 1990 р. в період виникнення значної кількості державних і приватних телекомпаній в Інституті вперше було розпочато підготовку фахівців зі спеціалізації „Відеотехніка”. У середині 90-х років в Україні розпочато будівництво центру супутникового зв’язку, і на факультеті запроваджено підготовку фахівців зі спеціалізації „Супутникові системи зв’язку і мовлення”. Майже одночасно зі впровадженням в Україні послуг мобільного зв’язку в Інституті організовано підготовку фахівців зі спеціалізації „Системи зв’язку з рухомими об’єктами”. Так, під час впровадження системи ліцензування та розподілу радіочастот започатковано підготовку фахівців радіочастотного менеджменту, сучасних та перспективних систем радіомовлення. Впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення спонукало до розширення навчальних планів підготовки фахівців в Інституті радіо, телебачення, електроніки – запроваджено відповідні навчальні дисципліни та створено навчальну лабораторію цифрового радіомовлення та телебачення.

Протягом останніх п’яти років в Академії провадилась науково – дослідна робота, яка пов’язана з аналізом міжнародного досвіду із захисту інформації в мережах зв’язку загального користування, а також обґрунтування та розроблення переліку керівних нормативних документів і рекомендацій щодо створення комплексу нормативних документів з технічного захисту інформації. Розроблені документи узгоджені з світовою та загальноєвропейською нормативною базою. У рамках напряму «Інформаційна безпека» було підготовлено та випущено більш ніж 200 фахівців, які працюють на підприємствах ПАТ “Укртелеком”, у силових структурах та інших відомствах.

Головними замовниками та партнерами в підготовці фахівців є Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ), Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Міністерства інфраструктури України, Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення. Зацікавлені у випускниках також Національна комісія з питань регулювання зв’язку в Україні, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національні теле- та радіокомпанії, оператори мобільного зв’язку. Замовниками фахівців з інформаційної безпеки є такі державні підприємства та установи як Національний банк України, “Українські спеціальні системи”, Міністерство закордонних справ України, Служба безпеки України.

За попередні десятиліття Інститутом підготовлено близько 20-ти тисяч висококваліфікованих фахівців. Лише в Україні на телецентрах, радіопередавальних і радіоприймальних центрах, підприємствах Концерну РРТ, станціях супутникового зв’язку, в державних та приватних теле- та радіомовних компаніях працюють понад п’ять тисяч випускників ННІ РТ та ІБ. Приблизно стільки ж фахівців несуть службу в лавах Збройних Сил України, працюють у Службі Безпеки України, інших міністерствах і відомствах.

Серед інженерно-технічного персоналу операторів мобільного зв’язку, а також у керівних структурах багато випускників радіоінституту. Вони плідно працюють у науково-дослідних установах – Українському науково-дослідному інституті радіо та телебачення, Українському та Одеському науково-дослідних інститутах зв’язку.

Випускників Інституту цінують за якісну професійну та ґрунтовну технічну підготовку; вільне володіння комп’ютерною технікою та обізнаність із сучасним програмним забезпеченням за професійним спрямуванням; досконале знання радіоелектроніки, систем радіозв’язку, мовлення й телебачення, систем та засобів технічного захисту інформації, навички проектування вузлів апаратури, систем та комплексів радіозв’язку, радіомовлення та телебачення з використанням сучасних досягнень науки й техніки.

Про високий рівень фундаментальної та професійної підготовки студентів свідчить й те, що вони займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах. За результатами навчання та наукової роботи студенти отримують стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, операторів мобільного зв’язку, іменні стипендії Академії.

НАВІГАЦІЯ

КОНТАКТИ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.